Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства у 2013 році