ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента

СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"АТЛАНТ - УКРАЇНА"

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації емітента

                                                                     І. Загальні відомості

Повне найменування емітента: Спільне українсько-білоруське підприємство з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства "АТЛАНТ-УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 14344743

Місцезнаходження: 02183, м. Київ, вул. Кибальчича, будинок 11-Б

Міжміський код, телефон та факс: (044) 503 64 74.

Електронна поштова адреса: maria@atlant.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.atlant.ua

Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

                                                              ІІ. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 18.03.2016 року) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

Припинено повноваження директора Паламарчука Олександра Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надавав), який раніше перебував на посаді директора  з 08.04.2015 року, в зв’язку з закінченням строку дії повноважень 07.04.2016 року.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій.

Обрано на посаду директора Паламарчука Олександра Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надавав), який раніше перебував на посаді директора з 08.04.2015 року, в зв’язку з закінченням строку дії повноважень директора 07.04.2016 року.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до 07.04.2017 року.

Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Шепелявенко Марії Володимирівни (згоди на розкриття паспортних даних не надавав), яка раніше перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії з 08.04.2015 року, в зв’язку з закінчення строку дії повноважень Ревізійної комісії.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій.

Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Юринок Світлану Василівну (згоди на розкриття паспортних даних не надавав), яка раніше перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії з 08.04.2015 року, в зв’язку з закінчення строку дії повноважень Ревізійної комісії.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій.

Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Вєтошкіна Антона Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надавав), який раніше перебував на посаді Члена Ревізійної комісії з 08.04.2015 року, в зв’язку з закінчення строку дії повноважень Ревізійної комісії.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій.

Обрано Членом Ревізійної комісії Вєтошкіна Антона Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надавав), який раніше перебував на посаді Члена Ревізійної комісії з 08.04.2015 року в зв’язку з закінчення строку дії повноважень Ревізійної комісії.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до 07.04.2017 року.

Обрано Членом Ревізійної комісії Шепелявенко Марію Володимирівну (згоди на розкриття паспортних даних не надавала), яка раніше перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії  з 08.04.2015 року.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до 07.04.2017 року.

Обрано Членом Ревізійної комісії  Юринок Світлану Василівну (згоди на розкриття паспортних даних не надавала), яка раніше перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії  з 08.04.2015 року.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до 07.04.2017 року.

                                                                                    ІІІ. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

Директор Паламарчук Олександр Володимирович, 18.03.2016 року.