ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА У 2017 РОЦІ

Спільне українсько-білоруське підприємство з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства «Атлант-Україна» (далі – СП ПрАТ «Атлант-Україна») повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24 березня 2017 року о 12 годині за місцевим часом за адресою: м. Київ, вул. Будівельників, 30.

 

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії та ухвалення рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів СП ПрАТ "Атлант-Україна".

2. Звіт про фінансово-господарську діяльність СП ПрАТ «Атлант-Україна» за 2016 рік та виконання затвердженого бізнес-плану на 2016 рік.

3. Затвердження висновку ревізійної комісії СП ПрАТ «Атлант-Україна» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році.

4. Затвердження річного звіту, річних результатів діяльності, дотримання нормативів використання прибутку СП ПрАТ «Атлант-Україна» за 2016 рік.

5. Розподіл прибутку СП ПрАТ «Атлант-Україна» за 2016 рік.

6. Визначення основних напрямків діяльності та прийняття бізнес-плану на 2017 рік.

7. Обрання членів ревізійної комісії СП ПрАТ «Атлант-Україна» на 2017 рік.

8. Обрання директора СП ПрАТ «Атлант-Україна» та укладення з ним Контракту.

9. Схвалення значних правочинів, вчинених СП ПрАТ «Атлант-Україна» протягом 2016 та 2017 років.

10. Попереднє схвалення значних правочинів, які СП ПрАТ «Атлант-Україна» планує вчинити протягом 2017 року.

 

Перелік акціонерів СП ПрАТ «Атлант-Україна», які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину 20 березня 2017 року.

Реєстрація акціонерів відбуватиметься 24 березня 2017 року з 11:00 до 11:45 за місцевим часом за адресою: м. Київ, вул. Будівельників, 30.

Для реєстрації учасники Загальних зборів повинні мати при собі паспорт, представникам акціонерів – додатково мати довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Акціонери СП ПрАТ «Атлант-Україна» та їх представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Будівельників, 30 у робочі дні з 09.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а у день проведення Загальних зборів – з 09.00 до 11.00. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - секретар Шепелявенко М.В., тел. +38 044 503- 64-70

Інформація за телефоном: +38 044 503- 64-70.

 

 

Директор

СП ПрАТ «Атлант-Україна» О.В. Паламарчук