Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів СП ПрАТ "Атлант-Україна" у 2016 році

Спільне українсько-білоруське підприємство з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства "Атлант-Україна" (далі – СП ПрАТ "Атлант-Україна") повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 вересня 2016 року о 12 годині за місцевим часом за адресою: м. Київ, вул. Будівельників, 30.

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії та ухвалення рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів СП ПрАТ "Атлант-Україна".

2. Розподіл прибутку СП ПрАТ "Атлант-Україна" за 2015 рік. Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за 2015 рік.

 

Перелік акціонерів СП ПрАТ "Атлант-Україна", які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину 19 вересня 2016 року.

Реєстрація акціонерів відбуватиметься 23 вересня 2016 року з 11:00 до 11:45 за місцевим часом за адресою: м. Київ, вул. Будівельників, 30.

Для реєстрації учасники Загальних зборів повинні мати при собі паспорт, представникам акціонерів – додатково мати довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Акціонери СП ПрАТ "Атлант-Україна" та їх представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Будівельників, 30 у робочі дні з 09.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а у день проведення Загальних зборів – з 09.00 до 11.00. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - секретар Шепелявенко М.В., тел. (044) 503- 64-70

Інформація за телефоном: (044) 503- 64-70.