Укр
Інтернет-магазин Інтернет-магазин

ДО УВАГИ КОРИСТУВАЧІВ САЙТУ: Для повного і всебічного розуміння Політики конфіденційності Сайту рекомендується першочергово ознайомитись із ПРАВИЛАМИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ, розміщених за посиланням.

Додаток №1 до Правил Сайту https://atlant.ua/

 1.ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ САЙТУ

 

1.1. Політика конфіденційності є невід’ємним додатком до Правил використання Сайту,  та невід’ємною їх частиною. Політика конфіденційності доводиться до загального відома всіх Користувачів Сайту https://atlant.ua/, шляхом опублікування за посиланням.

1.2. Політика конфіденційності Сайту регулює порядок поводження із конфіденційною інформацією Адміністрації Сайту та порядок обробки Персональних даних Користувачів, дозвіл на обробку яких отримано шляхом Акцепту Правил Сайту https://atlant.ua/.

1.3. Терміни та умови, що не визначені цією Політикою, визначаються та регулюються відповідно до Публічної оферти (публічного договору) «ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ».

1.4. Для того, щоб розмістити на Сайті відомості (інформацію, дані), використовувати Сайт, Користувач повинен уважно ознайомитися з Політикою конфіденційності Сайту та Правилами використання Сайту.

1.5. Користувач не має права розміщувати Інформацію та/або використовувати Сайт, користуватися Послугами Сайту, використовувати сервіс третіх осіб (в тому числі Сайти-партнери), розміщені на Сайті, якщо він не згоден з умовами даного Договору, або, якщо він не має достатнього обсягу дієздатності, або не є уповноваженою особою підприємства/установи/організації чи фізичної особи, від імені якої розміщуються відомості (інформація, дані).

1.6. Користувач, розміщуючи відомості (інформацію, дані) на Сайті, використовуючи Сайт, використовуючи сервіси третіх осіб розміщених на Сайті, Вносячи Персональні дані або, надаючи ці дані іншим шляхом, використовуючи будь-яку частину Сайту, дає свою однозначну згоду з умовами даної Політики і Правилами і надає Адміністрації Сайту право одержувати, зберігати, обробляти, використовувати та передавати третім особам Персональні дані Користувача на умовах цієї Політики.

1.7. Даний Договір не регулює і Адміністрація Сайту не несе відповідальності за отримання, зберігання, обробку, використання Персональних даних Користувача і будь-якої іншої Інформації отриманої від третіх осіб, які не перебувають у власності або під управлінням Адміністрації Сайту, навіть якщо Користувач отримав доступ до Сайту через таких третіх осіб.

1.8. Користувач визнає, що, у разі його недбалого ставлення до безпеки і захисту його Персональних даних і Інформації, зазначених при Внесені даних Користувача, треті особи можуть дістати несанкціонований доступ до Інформації та Персональних даних Користувача. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

1.9. Достатнім повідомленням Користувача про включення його Персональних даних до Бази Персональних даних Сайту – буде Акцепт Правил використання Сайту та/або факт Внесення даних Користувачем (у відповідні форми на Сайті, або іншим шляхом, що технічно дозволений правилами Сайту).

 2КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

2.1. «Конфіденційна інформація» – це інформація, яка може бути доступна Користувачам, у зв’язку із виконанням Правил або договору купівлі-продажу, доступ до якої обмежено Адміністрацією Сайту, а також інша інформація, що стосується Адміністрації Сайту, яка може поширюватися лише у визначеному нею або законодавством порядку а саме:

 • інформація пов’язана з відомостями (в том числі персональними даними) про учасників, засновників, персональною інформацією співробітників Адміністрації Сайту або інших Користувачів Сайту (крім опублікованих відомостей);
 • інформація визнана конфіденційною внаслідок нормативно-правового регулювання;
 • інформація пов’язана з управлінням Товариства, в тому числі, але не виключно, зміст документів внутрішнього характеру, документів до яких має доступ обмежене коло осіб (крім випадків коли відповідні документи мають офіційний характер і внаслідок регулювання нормативними приписами мають розкриватися в установленому порядку);
 • комерційна таємниця Адміністрації Сайту (технології, методи, технічні умови тощо).

2.2. За загальним правилом Адміністрація Сайту не збирає конфіденційну інформацію Користувачів. У випадку, якщо Користувач вважає певну частину Інформації, що передається ним конфіденційною – він обов’язково заявляє про це на офіційну електронну адресу [email protected] (із обов’язковим зазначенням своїх ідентифікаційних даних Користувача та Інформації, яка вважається конфіденційною). Не може бути визнана конфіденційною, Інформація Користувача, яка є необхідною Адміністрації Сайту для виконання своїх зобов’язань перед Користувачем відповідно до Правил, а також, зміст Відгуку Користувача.

2.3. Користувач зобов’язується протягом строку дії Правил Сайту та 6 (шість) місяців після: не розголошувати; не передавати неуповноваженим на це особам; не опубліковувати; не використовувати в цілях що суперечать діяльності та інтересам Адміністрації Сайту конфіденційну інформацію Адміністрації Сайту отриману в процесі співробітництва Сторін.

2.4. Інформація не може вважатися конфіденційною, якщо:

 •  є або стає загальновідомою внаслідок офіційного опублікування цієї інформації Адміністрацією Сайту;
 • легально отримана від третьої сторони (третьої особи) без порушення Договору;
 • дозволена до випуску Адміністрацією Сайту;
 • розкрита на вимогу уповноважених державних органів, або якщо такого розкриття вимагає законодавство;
 • за інших підстав, передбачених законодавством.

 3. ПОВОДЖЕННЯ З ФАЙЛАМИ COOKIE

3.1. Продовжуючи роботу на Сайті, Користувач цим погоджуєтеся приймати Файли Cookie пов’язані із Сайтом.

3.2. В Інформацію, за цим Договором, на яку Користувач надає невиключну Ліцензію, також включаються відомості, отримані за допомогою функціонування Файлів cookie на пристрої Користувача. Програмні засоби Сайту застосовують Файли cookie, які допомагають збирати статистику користування Сайту та покращувати його функціонування.

3.3. Отримана за допомогою Cookie інформація про використання Сайту (включаючи IP-адресу Користувача) передається і зберігається Адміністрацією Сайту на серверах. Адміністрація Сайту застосовуватиме цю інформацію для аналізу користування Сайтом, формування звітів про активність на Сайті та надання інших можливостей щодо використання Сайту. Адміністрація Сайту, на що Користувач погоджується, може також передавати цю інформацію третім особам, якщо цього вимагає закон, або якщо треті особи обробляють інформацію за домовленістю із Адміністрацією Сайту.

3.4. Користувач може відмовитися від застосування Cookie за допомогою відповідних налаштувань його браузера/пристрою, але при цьому має пам’ятати, що тоді Користувач не зможе використовувати деякі функціональні можливості цього Сайту. Користуючись цим Сайтом, Користувач дає згоду на обробку, використання та передачу Адміністрацією Сайту даних про Користувача в порядку та для цілей, які викладені вище.

 4. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА

4.1. Здійснюючи Акцепт Правил Сайту (і, що слідує – Політики конфіденційності), в тому числі, при Внесенні даних, Користувач вільно, своєю волею і в своїх інтересах дає письмову згоду (дозвіл) на обробку будь-яких зазначених ним або наданих окремо Персональних даних.

4.2. Адміністрація Сайту повідомляє, що надані Користувачами відомості включені до Бази даних Сайту https://atlant.ua/, що призначена для забезпечення функціонування Сайту, володільцем якої є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТЛАНТ-УКРАЇНА», Ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРЮОФОПГФ): 14344743, адреса: 02183, м. Київ, вулиця Кибальчича, будинок 11-Б.

4.3. Джерелами збирання персональних даних є відомості надані Користувачами або Сайтами-партнерами, за допомогою яких може здійснюватися використання певних сервісів Сайту.

4.4. Відповідно до ч.2 ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт Персональних даних має право:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх Персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до Персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його Персональні дані;
 • на доступ до своїх Персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його Персональні дані, а також отримувати зміст таких Персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю Персональних даних із запереченням проти обробки своїх Персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх Персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником Персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх Персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх Персональних даних до законом встановлених органів влади;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист Персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх Персональних даних або відкликати згоду на обробку Персональних даних, шляхом передбаченим п.4.15. Політики;
 • знати механізм автоматичної обробки Персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

4.5.Користувач підтверджує що розуміє та знає всі перелічені та інші права суб’єкта Персональних даних, передбачені законодавством України.

Порядок отримання Персональних даних та Інформації:

4.6. Користувач, використовуючи Сайт та/або приймаючи Правила використання Сайту (та, що логічно – Політику конфіденційності) погоджується на те, що Адміністрація Сайту самостійно або через своїх агентів (Сайти-Партнери) може збирати особисту інформацію, а саме: ім’я, по батькові, прізвище, паспортні дані, ідентифікаційний код, контактні телефони, адресу електронної пошти, область і населений пункт проживання Користувача, особисті відомості; споживчі звички; фінансова інформація (яка не заборонена законодавством України та правилами платіжних систем до збирання), а також дані, які використовуються для заповнення форм сервісів третіх осіб, які розміщуються на Сайті. Також Адміністрація Сайту може збирати іншу інформацію:

 • Інформація, що збирається за допомогою Cookies для того, щоб надати залежні від цього сервіси Сайту;
 • IP-адресу Користувача (мережевий ідентифікатор).

4.7. Користувач погоджується, що використовуючи аккаунти на сайтах-партнерах (зокрема, але не виключно Facebook, YuoTube) для отримання Послуг чи сервісу Сайту, він надає повне право Адміністрації Сайту використовувати, отримувати та обробляти Інформацію і персональні дані Користувача, отримані Сайтами-партнерами і передані Адміністрації Сайту для внесенні їх у Базу даних Сайту, в порядку передбаченому цим Договором та угодами з Сайтами-партнерами.

4.8. Всі персональні дані збираються Адміністрацією Сайту, як є, і не змінюються в процесі збору даних, крім випадків необхідності зміни таких даних внаслідок уточнення їх у Користувача. Користувач несе відповідальність за надання достовірної Інформації, в тому числі, Персональних даних. Адміністрація Сайту має право, у разі необхідності, перевірити правильність наданої Інформації, а також, запросити підтвердження наданої Інформації, якщо це необхідно для надання виконання зобов’язань перед Користувачем.

Порядок та цілі використання та обробки Персональних даних:

4.9. Адміністрація Сайту може використовувати Персональні дані, щоб:

 •  здійснювати розсилку та/або повідомляти про Товари, здійснювати рекламування та забезпечення діяльності, в тому числі, повідомляти Користувача про нові можливості, акції та інші новини Сайту, чи партнерів Адміністрації Сайту та/або для іншої маркетингової діяльності.
 • здійснювати оформлення та підтвердження Замовлення Товару;
 • здійснювати доставку Товару, а у випадку необхідності – його обмін, гарантійне обслуговування, повернення сплачених коштів та виконання інших дій пов’язаних із правовідносинами Покупця (споживача) і Продавця;
 • з метою реалізації цивільно-правових відносин, створення і реалізації бонусних програм, відправки комерційних пропозицій та інформації поштою, електронною поштою, телефонним зв’язком, за допомогою мобільного додатку “Viber” тощо подання звітності, ведення управлінського обліку, поліпшення якості надання сервісів Сайту, виконання законних приписів, спрощення роботи з Сайтом і поліпшення його Матеріалів;
 • для ведення бухгалтерського обліку, податкової звітності, збору адміністративної та статистичної інформації, а також, для інших цілей діяльності Адміністрації Сайту, пов’язаної із реалізацією Товару, покращенням його властивостей.

4.10. Користувач завжди може відмовитися від проведення рекламної розсилки на його адресу контактної інформації, шляхом направлення з адреси електронної пошти, відповідне письмове повідомлення на контактну електронну адресу Адміністрації Сайту: [email protected]., із чітким зазначенням, які відомості та на які контактні адреси/телефони повинні припинити розсилатися.  Користувач не може заборонити Адміністрації Сайту надсилати повідомлення що стосуються випадків невиконання Користувачем Договору та/або випадків необхідності повідомлення Користувача про порядок/умови користування Сайтом чи порядок/умови виконання договору купівлі-продажу Товару. Відмова від розсилки може стосуватися лише рекламних повідомлень.

4.11. Обробка, передача та інші дії, щодо Персональних даних та Інформації, які дозволяє Користувач, без необхідності його повідомлення, може здійснюється шляхом (із використанням, або без такого –  автоматичної програми):

 • збирання, накопичення, реєстрація Персональних даних;
 • адаптування, зберігання, зміна, поновлення інше використання Персональних даних;
 • поширення (розповсюдженням, реалізацією, передачею) третім особам в процесі функціонування Сайту та/або виконання умов Правил Сайту;
 • блокування, знеособлення, знищення Персональних даних тощо.

 

Умови надання доступу до бази даних третіх осіб:

 

4.12. Користувачі, згідно даного Договору, надали право Адміністрації Сайту розкривати, без обмеження терміну дії і території, власні Персональні дані, а також іншу Інформацію Користувачів третім сторонам, які надають послуги Адміністрації Сайту, зокрема, але не виключно, таким, що обробляють заявки, або є Сайтами-партнерами.

Користувач також погоджується з тим, що Адміністрація Сайту має право надавати доступ і передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Користувача, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних.

4.13. Розкриття Персональних даних без згоди Користувача або уповноваженої ним особи, допускається у випадках, визначених законом, або у випадках, якщо розкриття відбувається в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та для захисту прав осіб, зокрема але не виключно:

 • за обґрунтованими запитами державних органів/органів місцевого самоврядування, які мають право вимагати і одержувати такі дані та інформацію;
 • в тому, випадку якщо, на думку Адміністрації Сайту, Користувач порушує умови Правил Сайту, для захисту прав Адміністрації Сайту.

Як змінити /видалити Персональні дані, або отримати до них доступ

4.14. Користувачі в будь-який момент робочого часу Адміністрації Сайту можуть:

 • Отримати доступ до власних Персональних даних;
 • Змінити власні Персональні дані;
 • Відкликати дозвіл на обробку власних Персональних даних (крім випадків, якщо такі обробляються в процесі наявних між Сторонами правовідносин купівлі-продажу Товару). Робота деяких можливостей Сайту, для яких необхідна наявність Даних Користувача, може бути припинена з моменту зміни / видалення Персональних даних без необхідності повідомлення про це Користувача.

4.15. Для реалізації права передбаченого попереднім пунктом Політики, власник Персональних даних подає запит, шляхом направлення його на адресу електронної пошти [email protected], із обов’язковим зазначенням таких відомостей:

 • прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи – заявника);
 • найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи – заявника);
 • прізвище, ім’я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;
 • відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника персональних даних;
 • перелік персональних даних, що запитуються;
 • мета та/або правові підстави для запиту.

4.16. З метою захисту Персональних даних, Адміністрація Сайту залишає за собою право не надавати особі доступ до Персональних даних, якщо не впевниться у тому, що особа є дійсно власником цих Персональних даних, або особа має належні та законні повноваження для отримання доступу до таких даних.

4.17. Дані Користувача зберігаються до моменту їх видалення Адміністрацією Сайту. При цьому обов’язкового повідомлення про факт видалення Персональних даних із Бази Персональних даних не потребується.

Захист інформації.

4.18. Адміністрація Сайту вживає всіх необхідних заходів для захисту Даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення.

4.19. Адміністрація Сайту надає доступ до Даних та Інформації тільки тим співробітникам, підрядникам, агентам, перевізникам та Сайтам-партнерам, Адміністрації Сайту, яким необхідно мати цю Інформацію для здійснення операцій, які виконуються від імені Адміністрації Сайту, або є необхідними для функціонування Сайту чи продажу Товару.

 Зміни в політиці конфіденційності.

4.20. Адміністрація Сайту може змінити Політику конфіденційності. У такому випадку, буде замінена версія на відповідній сторінці розміщення Політики, тому необхідно періодично переглядати розділ Сайту.

4.21. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи Сайт, Користувач підтверджує згоду з новими умовами Політики конфіденційності у редакції, чинній на момент використання Користувачем Сайту.

Додаткові умови.

4.22. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за шкоду або збитки, які поніс Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Політики (розділу Правил Сайту), Правил Сайту загалом, чи інших технічних питань.

4.23. Дана Політика конфіденційності, як і Правила Сайту, поширюється на Користувача з моменту використання ним Сайту, в тому числі, розміщення відомостей (Інформації, Персональних даних), і діє до тих пір, поки на Сайті зберігається будь-яка інформація про Користувача, в тому числі, Персональні дані.

4.24. Згода (дозвіл) Користувача включає в себе, в тому числі, згоду на те, що в разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань Користувачем, Адміністрація Сайту має право передати Персональні дані будь-яким третім особам для стягнення з Користувача заборгованості, договірної неустойки, збитків, процентів за користування чужими грошовими коштами і інших грошових коштів незалежно від типу укладеного з такими третіми особами договору.

4.25. Користувач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами Політики конфіденційності та Правилами Сайту.

4.26. Користувач може дізнатися повністю про механізм обробки його персональних даних, в порядку направлення письмової заяви в порядку і формі передбаченими в п.4.10 цієї Політики.

4.27. Користувач визнає, що цей Договір не можна вважати автоматизованим рішенням, яке має для нього правові наслідки, оскільки Правила Сайту і цю Політику конфіденційності розміщено на Сайті для загального і прямого доступу для ознайомлення цілодобово та без обмежень.

Використання реквізитів Адміністрації Сайту для здійснення рекламних розсилок, без дозволу Адміністрації Сайту – заборонено.

Побутова техніка АТЛАНТ в Україні – офіційний інтернет-магазин ATLANT (044) 599-50-64 (063)-233-44-08
м. Київ
вул. Кибальчича, 11Б
Графік роботи call-центру:

пн-чт з 09:00 до 20:00 | пт з 09:00 до 18:00
сб з 10:00 до 17:00
неділя – вихідний

телефони:
для замовлення запчастин:
cервіс-центр ATLANT:
View Cart Оформити замовлення

продовжити покупки товар збережеться в кошику