СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТЛАНТ - УКРАЇНА"

СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"АТЛАНТ - УКРАЇНА"

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації емітента

 

 

                                                                     І. Загальні відомості

 

Повне найменування емітента: Спільне українсько-білоруське підприємство з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства "АТЛАНТ-УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 14344743

Місцезнаходження: 02183, м. Київ, вул. Кибальчича, будинок 11-Б

Міжміський код, телефон та факс: (044) 503 64 74.

Електронна поштова адреса: maria@atlant.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.atlant.ua

Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

                                                              ІІ. Текст повідомлення

 

Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 31.10.2014 року) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

 

Припинено достроково повноваження директора Коваленка Павла Леонідовича (згоди на розкриття паспортних даних не надавав) згідно з поданою заявою, який перебував на посаді директора з 08.04.2013 року.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 60%.

Розмір пакета акцій емітента: 290 668 600 акцій.

 

Обрано на посаду директора Паламарчука Олександра Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надавав), який раніше перебував на посаді Члена Ревізійної комісії з 08.04.2013 року, в зв’язку з достроковим припиненням повноважень директора.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до 07.04.2015 року.

 

Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Паламарчука Олександра Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надавав), який раніше перебував на посаді Члена Ревізійної комісії  з 08.04.2013 року, в зв’язку з достроковим припиненням повноважень Ревізійної комісії.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій.

 

Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Шепелявенко Марії Володимирівни (згоди на розкриття паспортних даних не надавав), яка раніше перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії з 08.04.2013 року, в зв’язку з достроковим припиненням повноважень Ревізійної комісії.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій.

 

Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Григор'євої Тетяни Давидівни (згоди на розкриття паспортних даних не надавав), яка раніше перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії з 08.04.2014 року, в зв’язку з достроковим припиненням повноважень Ревізійної комісії.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій.

 

Обрано Членом Ревізійної комісії Ветошкіна Антона Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надавав), менеджера комерційного відділу емітента, інших посад у емітента не обіймав.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до 07.04.2015 року.

 

Обрано Членом Ревізійної комісії Шепелявенко Марію Володимирівну (згоди на розкриття паспортних даних не надавала), яка раніше перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії  з 08.04.2013 року.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до 07.04.2015 року.

 

Обрано Членом Ревізійної комісії  Юринок Світлану Василівну (згоди на розкриття паспортних даних не надавала), заступника головного бухгалтера ЗАТ "Атлант" (м. Мінськ), яка раніше посад у емітента не обіймала.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до 07.04.2015 року.

 

                                                                                    ІІІ. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

Директор Паламарчук Олександр Володимирович, 04.11.2014 року.