Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства у 2013 році

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії та ухвалення рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів СП ПрАТ «Атлант-Україна».

2. Звіт про фінансово-господарську діяльність СП ПрАТ «Атлант-Україна» за 2012 рік та виконання бізнес-плану на 2012 рік.

3.  Затвердження висновку ревізійної комісії СП ПрАТ «Атлант-Україна» за 2012 рік.

4. Затвердження річного звіту, річних результатів діяльності, дотримання нормативів використання прибутку СП ПрАТ «Атлант-Україна» за 2012 рік.

5. Розподіл прибутку СП ПрАТ «Атлант-Україна» за 2012 рік.

6. Визначення основних напрямків діяльності  та прийняття бізнес-плану на 2013 рік.

7. Обрання членів ревізійної комісії СП ПрАТ «Атлант-Україна» на 2013 рік.

8. Обрання директора СП ПрАТ «Атлант-Україна» та укладення з ним Контракту.

9. Схвалення значних правочинів, вчинених СП ПрАТ «Атлант-Україна» протягом 2012 та 2013 років.

10. Попереднє схвалення значних правочинів, які СП ПрАТ «Атлант-Україна» планує вчинити протягом 2013 року.

11. Обрання (заміна) депозитарію та затвердження умов договору з ним.

Перелік акціонерів СП ПрАТ «Атлант-Україна», які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину 21 лютого 2013 року.

Реєстрація акціонерів відбуватиметься 27 лютого 2013 року з 11:00 до 11:45 за місцевим часом за адресою: м. Київ, вул. Будівельників, 30.

Для реєстрації учасники Загальних зборів повинні мати при собі паспорт, представникам акціонерів – додатково мати довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Акціонери СП ПрАТ «Атлант-Україна» та їх представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Будівельників, 30 у робочі дні з 09.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а у день проведення Загальних зборів – з 09.00 до 11.00. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, – секретар Шепелявенко М.В., тел. (044) 503- 64-70

Інформація за телефоном: (044) 503- 64-70