Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів СП ПрАТ "Атлант-Україна" у 2014 році

Спільне українсько-білоруське підприємство з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства "Атлант-Україна" (далі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 31 жовтня 2014 року о 12 годині за місцевим часом за адресою: м. Київ, вул. Будівельників, 30.

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії та прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.

3.  Дострокове припинення повноважень Директора Товариства.

4. Обрання Директора Товариства, затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним. Надання повноважень на укладення контракту з Директором Товариства.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину 27 жовтня 2014 року.

Реєстрація акціонерів відбуватиметься 31 жовтня 2014 року з 11:00 до 11:45 за місцевим часом за адресою: м. Київ, вул. Будівельників, 30.

Для реєстрації учасники Загальних зборів повинні мати при собі паспорт, представникам акціонерів – додатково мати довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Будівельників, 30 у робочі дні з 09.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а у день проведення Загальних зборів – з 09.00 до 11.00.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - секретар Шепелявенко М.В., тел. (044) 503- 64-70

Інформація за телефоном: (044) 503- 64-70.

 

 

Директор                                                                                                    П.Л. Коваленко